Eğitim

İK ve Eğitim Danışmanlığı

Kuruma ve pozisyona özel egzersiz geliştirme, değerlendirme kapsamında kullanılacak içeriklerin özel olarak geliştirilmesini hedef alır.

Mental Sağlık

Toplumsal açıdan ise kendi içinde bütünlüğünü sağlamış bireylerden oluşan aileler, kurumlar olduğu takdirde dünyamız daha güzel hale gelecektir.

Yaşam Kulüpleri

Kültürel ve organizasyonel değişim, strateji, liderlik gelişimi ve insan faktörünü ön plana koyan stratejiler, modeller ve uygulamaları içerir.

Nörobilişsel Temelli Takım Çalışması

Bilişsel gelişimi de temel alan uygulamalı eğitim tasarımıyla kariyer, başarı odaklılık, değerler, gözlemlenebilir özel tasarım eğitimdir.

Bilinçaltının Gücü ve Olumlu Düşünme Sanatı

Bilinçaltında var olan ve verilen düşünceleri, inançları, fikirleri hayatınızın bir döneminde durumların göstergeleri olarak karşımıza çıkar.

Liderlik

Hedef belirleme, planlama, hazırlık ve uygulama aşamaları, problem çözümü, ekip içi iletişim gibi konularda danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Yönetici Koçu

Yöneticilerin kişisel kariyerlerinde ve yaşamlarında farkındalık, yetkinlik ve becerilerinin geliştirilmesi için bire bir görüşmeler ve uygulamalar ile pekiştirilir.

Grup Koçu

Şirketlerde proje bazlı uygulamalar için atanan ekiplerin takım prensipleri, grup stratejileri, gelişimlerinin takip edildiği grup seanslarını içerir.